DRMS med gode resultater på nasjonale prøver

Analyseresultater fra årets Nasjonale prøver er kommet ut. Drammen Montessoriskole er blant de beste skolene med gode resultater.
Vi gratulerer alle elevene i 5. klasse med gode resultater!
Klikk her for å lese mer om nasjonale prøver.

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN