OM OSS

Drammen Montessoriskole skal være en barneskole som ivaretar og skjermer om barnets lærelyst og gir den best mulig start i utvikling av intellekt, følelsesliv og praktiske og sosiale ferdigheter.

Drammen Montessoriskole skal være en skole som evner å vurdere den enkelte elev på en holistisk måte slik at alle sider ved barnets utviklingsbehov, både de fysiske og de psykiske, skal bli ivaretatt.

Drammen Montessoriskole skal være et verksted for utvikling av tverrfaglig tenkning, problemløsning og etikk slik at evnen og lysten til å bruke kunnskap i beslutningsprosesser innebærer:

  • At eleven på individuelt grunnlag skal kunne utvikle seg maksimalt innenfor de faglige rammer som skolen settes opp.
  • At eleven har eller kan erverve seg tilstrekkelig innsikt i et problem for at beslutningene brukes til det beste for enkeltmennesket i en sosial sammenheng.

Drammen Montessoriskole skal være en grunnskole som fremmer forståelse og respekt for flerkulturelle og flerspråklige miljøer.

Drammen Montessoriskole skal spesielt sørge for at hver elev viser ærbødighet og ydmykhet overfor bruken av kunnskap i samfunnet, slik at egne og andre faglige evner (uansett kategori) respekteres og verdsettes.

Drammen Montessoriskole skal til enhver tid være en skole som er orientert om foreldrenes forventninger til en moderne skole og alltid fremstå som ivrig og villig til å revidere sine undervisningsprinsipper i tråd med montessoripedagogikken, sett i forhold til nåtiden.

Drammen Montessoriskole skal til enhver tid søke å modernisere montessorimateriellet slik man vil kunne forvente i et moderne og langsiktig pedagogisk perspektiv.

Drammen Montessoriskole skal være en skole som er åpen for alle interesserte, både foreldre, lærere og politikere, slik at erfaring og kunnskap om undervisning kan utveksles til det beste for både offentlige og private skoler.

Drammen Montessoriskole skal ikke konkurrere med de offentlige skolene i Drammen kommune; skolen er et supplement og et alternativ til offentlig skole.

BILDER FRA SKOLEN

img_7232 img_7242 20160527_091609 20160527_091758 drms (15) drms (6)

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN