Hvem er vi?

Drammen Montessoriskole er en ny og moderne barneskole som den første med montessoripedagogikk i Drammen.

Skolen ble en virkelighet takket være initiativtakere med et brennende ønske om å bidra til samfunnet ved å tilby utdanningstjenester gjennom verdensomspennende anerkjent pedagogikk. Investorene har siden starten av 2000-tallet vært bevisst sin støtte til tilbud der barn og unge har fått gratis leksehjelp og rådgivning med mulighet til deltakelse i sosiale fritidsaktiviteter. Målet er økt deltakelse i det norske samfunnet og økt motivasjon for videre utdanning. Med gode erfaringer og positive tilbakemeldinger fra bydeler, stat og kommune, ønsket de å ta dette ett steg videre.

I tillegg til å anvende sin internasjonale erfaring på dette feltet, samt være i dialog med liknende prosjekter i innland og utland, var prosjektet Drammen Montessori et faktum. Den globale tenkingen går på respekten og omsorgen for alt liv rundt oss, der etiske verdier blir helt sentrale. Dette innebærer en atmosfære fri for fordommer uansett bakgrunn, tro, livssyn og ståsted. Dette går som en rød tråd også i Maria Montessoris budskap; “Fred blant menneskene”.

I 2010 ble aksjeselskapene Drammen Montessoriskole og Drammen Montessoribarnehage stiftet og tre år senere var godkjenning fra stat og kommune en virkelighet. Et helhetlig tilbud var viktig å få etablert for initiativtakerne, da montessoripedagogikken innebærer fokus på det tilrettelagte miljø for barna helt fra fødsel og fram til voksen alder.

Skolen åpnet dørene for de første 46 elevene på 1. – 4. trinn i august 2013. Årene etter har skolen utvidet med én høyere klasse hvert år, og nå er også ungdomsskolen en del av montessoribygget på Sundland.

Drammen Montessoriskole tror på at det å gi det lille ekstra av kjærlighet, omsorg og oppmerksomhet, er nettopp det viktige bidraget som kan få barnet til å utnytte sitt fulle potensiale, både for seg selv og menneskene rundt.

På lik linje med Montessoripedagogikken, har investorene alltid hatt troen på at veien til en fredeligere verden går gjennom fredelig sameksistens, åpensinnet dialog og nettopp utdanning. Montessoripedagogikken er et spennende alternativ til den tradisjonelle skolen, hvor man fokuserer på det enkelte barnet og dets ressurser, samtidig som mellommenneskelige egenskaper og selvstendighet blir tillagt stor vekt. 

Drammen Montessoriskole har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge i tråd med AMIs prinsipper. Organisasjonen Association Montessori Internationale, stiftet av Maria Montessori selv i Amsterdam i 1929, har som hovedoppgave å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i montessorimetoden.

Skolen baserer sin drift på Friskoleloven og Opplæringsloven, og undervisningen drives etter kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen. Denne integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og aktuelle arbeidsformer.

Investorenes viktigste kriterium har fra starten av vært at dette er en virksomhet der eventuelt overskudd alltid kommer elevene til gode og hvor eiere på ingen måte har anledning til å ta utbytte.

Drammen Montessoriskole AS er sammen med Drammen Montessoribarnehage AS en del av utdanningskonsernet  Norlights Education AS.

BILDER FRA SKOLEN

img_7145 img_7230 img_7239 20160527_091455 20160527_091609 drms (14)

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN