SKOLEHVERDAGEN

Åpningstider

Skolen åpner dørene kl. 07.30 mandag-fredag. Barna kan da komme og jobbe selvstendig en time, hvor personale er til stede, før undervisningen begynner kl. 08.30. Skolen slutter 14.45 mandag-torsdag og kl. 12.00 på fredager. SFO er åpen fra 14.45-17.00 mandag-torsdag og fra kl. 12.00-17.00 på fredager

Ferier og fridager følger den offentlige skolen i Drammen Kommune.

 

Dagsrytme

En montessori arbeidsøkt varer i tre timer. Denne starter kl. 08.30 og varer til kl. 11.30. Her blir det gitt presentasjoner og barna jobber med nytt eller påbegynt arbeid. Barna spiser frukt i løpet av denne arbeidsøkten. Deretter spiser elevene medbrakt lunsj inne i en halv time, før de går over i utetid fra kl. 12.00-12.45. Fra 12.45-14.45 er det arbeid i ulike grupper.

Denne måten å organisere arbeidsdagen på gir elevene mulighet til dyp konsentrasjon og mulighet til å fordype seg i et tema over lengre tid uten å bli avbrutt.

Et montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det preges av et yrende liv, men samtidig av en stor ro. Det er ikke skolepulter i vanlig forstand. Det er heller ikke noe kateter og tavle. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet – avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever. Barna jobber ofte aldersblandet, og man ser gjerne at barna hjelper hverandre med ulike oppgaver.

Barna bruker spesiallaget materiell. Hvert materiell bygger videre på arbeid barna har gjort tidligere. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper.

For at barna skal lære seg å ta ansvar for ting og lære seg å dele med andre og vente på tur, finnes det ikke mange eksemplarer av hvert materiell i klasserommet. Etter bruk skal materiellet settes tilbake på plass i den stand det ble hentet.

Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot andre. Det enkelte barn får den oppfølgning det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes.

Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi barna mulighet til å konsentrere og fordype seg.

Et montessoriklasserom er inndelt etter fag, slik at elevene vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur. Det ligger nøye vurderinger bak valg av plasseringer, møblering, farger og bilder på veggene. Alt i klasserommet skal bidra til å inspirere elevene til ro og arbeidsglede. Elevene har ansvar for til enhver tid å holde orden i klasserommet.

(Kilde: Norsk Montessoriforbund)

BILDER FRA SKOLEN

img_7202 20160527_091600 20160527_091609 drms (1) drms (17) drms (4)

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VI ER MEDLEM AV

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


HER ER DET NULLMOBBING!

KONTAKT OSS


DRAMMEN MONTESSORISKOLE

Telefon: 92148054
E-post: info@drmskole.no

Adresse:
Skogliveien 4,
3047 DRAMMEN